O nas

Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą organizacją humanitarną w Polsce. Od 100 lat jesteśmy wszędzie dla wszystkich. Pomagamy najbardziej potrzebującym w kraju i zagranicą. W naszych placówkach na co dzień zajmujemy się osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Prowadzimy noclegowanie, domy pobytu dziennego, domy interwencji kryzysowej dla maltretowanych kobiet z dziećmi oraz świetlice integracyjne. Organizujemy zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, aktywizujemy seniorów, wspieramy poszkodowanych poprzez klęski i katastrofy.  Jesteśmy częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, który obecny jest w ponad 190 krajach.

Polski Czerwony Krzyż powstał w niespełna rok po tym, jak Polska po 123 latach odzyskała niepodległość. Przez 100 lat towarzyszyliśmy kilku pokoleniom Polaków w ważnych dla nich wydarzeniach: podczas I i II Wojny Światowej, odbudowie naszego kraju, tworzeniu nowych struktur i instytucji. To z ramienia Polskiego Czerwonego Krzyża powstały pierwsze stacje krwiodawcze w naszym kraju. Podczas stanu wojennego pracownicy PCK, jako jedni z nielicznych, mogli odwiedzać osoby internowane. Ratownicy i tysiące wolontariuszy PCK pomagali poszkodowanym podczas powodzi tysiąclecia w 1997 oraz w 2010 roku.

Więcej o projektach i programach na www.pck.pl