44.

Posterunki sanitarne

Sukcesem lat 1951-55 było przygotowanie do niesienia pomocy 5 mln osób głównie w zakładach pracy. Zaczęto tworzyć wówczas tzw. posterunki sanitarne (5 osobowe zespoły pierwszej pomocy niosące pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach). Posterunki sanitarne tworzyły w danym zakładzie drużynę sanitarną. Pod koniec lat 50-tych funkcjonowało w kraju ponad 4 tys. drużyn, które wypełniały lukę kadr medycznych po wojnie.

Działalność posterunków sanitarnych była odpowiedzią na brak opieki sanitarnej i zdrowotnej na terenie zakładów pracy (z liczby 12 917 lekarzy okresu przed wybuchem II wojny światowej, przetrwało wojnę i okupację hitlerowską niewiele więcej niż połowa).

Ta działalność PCK spotkała się z dużym zainteresowaniem związków zawodowych. Jak podaje Mały rocznik statystyczny z 1970 r., na terenie zakładów pracy działało wówczas 43 tys. Zespołów, co stanowiło 215 tys. Osób przygotowanych do ratowania życia i zdrowia.

Fot. Ćwiczenia drużyn ratowniczych PCK w 1954 r.

Fot. Ćwiczenia drużyny motorowej przy zakładach Cynkowych Silesia w Wełnowcu – 19 czerwca 1963 r.