80.

Poradniki PCK: „Zdrowie”, „Jestem” i „Czyn Młodzieży”

Zdrowie (wydawane do 1998 r.) to poradnik higieniczno-lekarski, z którym współpracowało wielu specjalistów z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych.

Jestem Gotów do Pomocy (od 1970 r. przekształciło się w Jestem) wydawane do 1998 r.  służyło pomocą młodzieży, nauczycielom i opiekunom szkolnych kół  w wymianie doświadczeń czerwonokrzyskich, w wychowaniu młodzieży w  duchu humanitaryzmu.

Czyn Młodzieży (do 1973 r.) ─ to czasopismo dla szkół podstawowych. Wszystkie czasopisma wychodziły w dużych nakładach i cieszyły się popularnością.