58.

PCK pomaga powodzianom

Polski Czerwony Krzyż od powstania w 1919 r., kilkukrotnie wspierał poszkodowanych w powodziach.

Już w latach 30-stych dwukrotnie obywatele naszego kraju otrzymali wsparcie od PCK. Podczas wielkiej powodzi w 1934 r. kolumny naziemne PCK współpracowały z lotnictwem. Dzięki tej współpracy ekipy ratownicze były w posiadaniu bezcennych informacji na temat aktualnej sytuacji na zalanych terenach. Ułatwiło to znacząco koordynację działań.

Fot. Akcja ratownicza podczas wielkiej powodzi w 1934 r.

Fot. Zbiórka odzieży dla powodzian zorganizowana przez oddział PCK w Wilnie 1934 r., Archiwum NAC

Również w 1937 r. powodzianie otrzymali od PCK żywność, odzież, bieliznę oraz pomoc sanitarno-lekarską.

W 1947 r. Polski Czerwony Krzyż ponownie przyszedł z pomocą ofiarom powodzi. Z utworzonych 71 ekip ratowniczych – 54 ekipy w składzie 247 osób i 33 samochody wzięły udział w akcji przeciwpowodziowej. Na wyposażenie wymienionych ekip wydano ok. 1 000 000 zł. Ewakuowano 2 251 osób, przewieziono 1 200 chorych osób i udzielono pomocy lekarskiej 2 839 osobom. Poszkodowanych zaopatrywano w żywność, lekarstwa, odzież i obuwie oraz środki czystości.

Fot. Pracownicy Okręgu Warszawskiego PCK w akcji przeciwpowodziowej, Ekipa PCK w Leoncinie, 1947 r.

Powódź tysiąclecia w 1997 r. przyniosła ogromne straty. W tym czasie polskie społeczeństwo za pośrednictwem PCK znowu spieszyło z pomocą tym, którzy ucierpieli przez żywioł. PCK zebrało i wysłało do poszkodowanych 1 745 ton darów o wartości 6 105 707 zł; Oddziały Okręgowe PCK natomiast 14 334 tony o wartości 29 994 939 zł.

Od ofiarodawców z kraju i z zagranicy do kas i na konta Polskiego Czerwonego Krzyża wpłynęło 16 087 932 zł, z czego na konto biura ZG PCK 7 486 377 zł.

Dzięki funduszom przekazanym do Polskiego Czerwonego Krzyża przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, zaprzyjaźnione Stowarzyszenia Krajowe Czerwonego Krzyża, a także rządy niektórych państw udało się zrealizować 38 programów pomocowych na kwotę 18 591 000 zł. Akcją pomocy objęto ponad 800 000 osób zamieszkujących tereny poszkodowane przez żywioł.

Po powodzi w 2010 r. PCK zebrał 6 635 595,29 zł w tym 1 552 287 zł z tytułu wysłanych SMS charytatywnych  oraz dary rzeczowe na kwotę  2 960 456,94 zł, które przekazano mieszkańcom zalanych terenów.

Polski Czerwony Krzyż, jako jedna z pierwszych organizacji rozpoczął akcję pomocową dla powodzian. 10 Grup Ratownictwa PCK przez miesiąc wspierało działania Straży Pożarnej, Policji oraz Pogotowia. 111 ratowników (lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek) pomagało umacniać wały przeciwpowodziowe i ewakuować ludność z terenów zagrożonych zalaniem.

PCK od początku akcji wysłał transporty o łącznej wartości 2 960 456,94 zł.  Powodzianie otrzymali od PCK wodę, żywność, środki higieniczne, środki czystościowe i chemiczne, artykuły do sprzątania oraz paszę dla zwierząt.

Fot. Akcja ratunkowa podczas powodzi w 2010 r.