74.

Medal Florence Nightingale

Medal Florence Nightingale przyznawany jest przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża wykwalifikowanym pielęgniarkom/pielęgniarzom oraz personelowi pomocniczemu (zarówno kobietom, jak i mężczyznom), będący aktywnymi członkami Stowarzyszenia Krajowego Czerwonego Krzyża bądź Czerwonego Półksiężyca lub związanej z nim instytucji zajmującej się udzielaniem pomocy medycznej.

Medal może być przyznany wyżej wymienionym osobom, które w czasie wojny lub pokoju wykazały się

  • wyjątkową odwagą i poświęceniem wobec rannych, chorych albo do cywilnych ofiar konfliktu czy katastrofy;
  • nieprzeciętnymi dokonaniami i twórczym duchem na płaszczyźnie ochrony zdrowia i kształcenia personelu pielęgniarskiego

Ten zaszczytny Medal został przyznany 102 polskim pielęgniarkom. Pierwsza, która go otrzymała w 1923 r. była hr. Maria Tarnowska. W 2017 r. Medal odebrała por. Anna Kaczmarczyk.

Fot. Por. Anna Kaczmarczyk