81.

Kwerenda dla Muzeum Powstania Warszawskiego

Od 2004 r. PCK ściśle współpracuje z Muzeum Powstania Warszawskiego. Już w czasie prac nad pierwszą ekspozycją w wyremontowanym budynku elektrowni tramwajowej, PCK przekazał przykładowe oryginalne protokoły ekshumacyjne z terenu Warszawy, które następnie zostały udostępnione dla zwiedzających.

Pracownicy Muzeum Powstania przeprowadzili badania naukowe na oryginalnych dokumentach z czasów Powstania Warszawskiego, znajdujących się w zasobach Archiwum Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK. W celach naukowych do Muzeum Powstania Warszawskiego przekazane zostały także skany protokołów ekshumacyjnych z terenu Warszawy, sporządzone przez pracowników PCK w latach powojennych.

Pracownicy Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK przeprowadzili także kwerendę, mającą na celu odnalezienie nazwisk powstańców oraz cywilnych mieszkańców Warszawy zmarłych, zaginionych i represjonowanych w wyniku wybuchu Powstania. Kwerenda prowadzona była  w ponad 7 milionowej kartotece ogólnej Biura wyrywkowo od 2004 r. oraz w sposób systematyczny w latach 2008-2015. Wyniki kwerendy w znacznej mierze przyczyniły się do powstania Muru Pamięci, wystawy plenerowej „Zachowajmy ich w Pamięci” oraz posłużyły do opracowania Biogramów Powstańczych oraz Biogramów Ofiar Cywilnych Powstania Warszawskiego.