69.

Konwoje PCK w latach 90-tych

W latach 90-tych popularne było konwojowanie pomocy humanitarnej do krajów dotkniętych klęskami żywiołowymi, katastrofami i konfliktami zbrojnymi. Polski Czerwony Krzyż od roku 1990 do 2000 uczestniczył w działaniach pomocowych dedykowanych poszkodowanym podczas m.in.: wojny domowej w Chorwacji 1991-1995, zamieszek na skutek upadku komunizmu w Albanii 1990-1992, trzęsienia ziemi w Japonii w 1995, konfliktu zbrojnego w Rwandzie w 1994, Afganistanie w 1998, Jugosławii w 1999, srogich zim i kryzysu na Białorusi i Ukrainie 1992-1999. Łączna wartość przekazanych darów (leków, koców, zestawów do transfuzji, środków opatrunkowych, żywności) i środków pieniężnych to 52 536 662,22 zł.

Fot. konwoju CK do Jugosławii w 1994 r.