72.

Komisja ds. Ochrony Znaku Czerwonego Krzyża

Powstała w marcu 1995 r. przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża. Przewodniczącą Komisji od 2013 r. jest dr Magdalena Stefańska. Zadania Komisji ds. Ochrony Znaku to:

  • informowanie za pośrednictwem mediów o funkcji, jaką pełni znak czerwonego krzyża i konieczności ochrony znaku CK celem utrwalenia tychże informacji w świadomości społecznej;
  • koordynowanie pracy osób odpowiedzialnych za ochronę znaku w skali kraju (przekazywanie informacji, instrukcji postępowania w przypadku nadużyć, propozycji pism interwencyjnych, materiałów szkoleniowych,) a także planowanie i prowadzenie szkoleń zarówno wśród pracowników jak i wolontariuszy PCK w celu doskonalenia ich pracy;
  • redagowanie dokumentów i przygotowywanie wydawnictw związanych z ochroną znaku;
  • opiniowanie pochodzących od instytucji, firm i osób wniosków o zezwolenie na użycie znaku;
  • interweniowanie w przypadku nadużycia lub niewłaściwego użycia znaku przez instytucje, firmy, media i osoby prywatne działające w kraju w celu doprowadzenia do zaniechania nadużyć.

W skład Komisji wchodzą: prawnicy, pracownicy PCK, przedstawiciel Urzędu Patentowego,  nadzoru farmaceutycznego, Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz ratownictwa, wolontariatu i ruchu honorowego krwiodawstwa.

Komisja podejmuje około 40 interwencji rocznie.

Fot. Znaki czerwonego krzyża, czerwonego półksiężyca i czerwonego kryształu chronione przez przepisy prawa krajowego i międzynarodowego