90.

IDRL (ang. international disasters response laws)

IDRL to projekt, dzięki któremu udało się dokonać analizy i usprawnienia krajowego systemu reagowania oraz międzynarodowej pomocy w sytuacji klęsk i katastrof. PCK pozyskał do współpracy Państwową Straż Pożarną. Natomiast dzięki wsparciu Collegium Civitas dokonano przeglądu przepisów polskiego prawa w zakresie przyjmowania pomocy z zagranicy. Wspólne działania zaowocowały wydaniem publikacji pt. „Pomoc międzynarodowa w sytuacji klęsk i katastrof – wytyczne w zakresie wsparcia przez państwo-gospodarza. Projekt został sfinansowany ze środków DG ECHO.