20.

Defilada zorganizowanego wysiłku

Fot. Marszałek Edward Śmigły – Rydz, Archiwum NAC

21 marca 1937 r. na Placu Piłsudskiego w Warszawie, Polski Czerwony Krzyż zorganizował uroczystości poświęcenia nowych stu jednostek zmotoryzowanych – samochodów sanitarnych.

„Z 5-groszówek – miliony” – tak podsumowała warszawska prasa akcję PCK, która polegała za zdobyciu środków na zakup sanitarek, które służyć miały w czasie pokoju do niesienia pomocy ludności cywilnej w wypadkach klęsk żywiołowych i epidemii. A w czasie wojny, jako środek transportu rannych.

Wstępuję na mównicę, by podziękować Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Uroczystość dzisiejsza da się streścić w sposób krótki i lapidarny: oto jest ona realizacją dwóch zasadniczych i ważnych elementów: pierwszy element – to myśl o przyszłości. Bez myśli o przyszłości nie może się rozwijać ani żyć żaden naród, ani żadne państwo. Drugi element – to myśl o wojnie i obronie, bez tej myśli, jak długo istnieją państwa i narody – obyć się nie mogły. Ta myśl, to jeden z najbardziej zasadniczych elementów ich istnienia. Dlatego serdecznie dziękuję Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, że umie myśleć o przyszłości i obronie i że myśl tę umie zrealizować.” – powiedział marszałek Edward Śmigły – Rydz

Fot. Kolumna sanitarna przed Hotelem europejskim w Warszawie, 21 marca 1937 r. Archiwum NAC

Fot. Poświęcenie kolumny sanitarnej warszawskiego oddziału PCK, na zdjęciu marszałek Rydz- Śmigły, 1937 r. Archiwum NAC

Przygotowania do wojny

Od maja 1938 r. Zarząd Główny PCK  przydzielił władzom wojskowym samochodowe kolumny sanitarne  i dezynfekcyjne w ilości 200 pojazdów mechanicznych o wartości siedmiu milionów złotych. W 1939 r. władze PCK  przekazały wiceministrowi Spraw Wojskowych i Szefowi Administracji, gen. Aleksandrowi Litwinowiczowi 7 samolotów sanitarnych.