56.

Czerwonokrzyskie obozy i kolonie dla dzieci i młodzieży

W 1966 r. zorganizowany został pierwszy międzynarodowy obóz  młodzieżowy dla wolontariuszy ruchu czerwonokrzyskiego. Na obóz do Polski przyjechała wówczas młodzież z 13 krajów.

Każdego roku wolontariusze PCK uczą się integracji, zadaniowości oraz najnowszych form edukacji humanitarnej. Najczęściej biorą udział w  International PEACE Camp (IPC) organizowany przez Niemiecki Czerwony Krzyż oraz International Friendshipcamp AYRC, organizowany przez Austriacki Czerwony Krzyż.

Polski Czerwony Krzyż organizuje także różnorodne akcje wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży: kolonie socjalne i zdrowotne (letnie i zimowe), obozy  młodzieżowe, wyjazdy integracyjne itp.

Każda z tych form wypoczynku ma adekwatny do potrzeb uczestników program, który jest na bieżąco uaktualniany.  Programy  zawierają współczesne zagadnienia i  pomagają uczestnikom w życiu codziennym, w tym w zakresie społecznym  i edukacyjnym. Stałymi punktami programów zarówno kolonijnych, jak i obozowych jest wolontariat, edukacja prozdrowotna, nauka pierwszej pomocy,  promowanie honorowego krwiodawstwa, popularyzacja prawa humanitarnego.

Na obozach dla liderów młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża są inicjowane działania, które można realizować w środowiskach młodzieżowych
i społecznościach lokalnych.