17.

Czerwonokrzyska Gwiazdka

Od początku istnienia PCK organizowane są akcje świąteczne dla najbardziej potrzebujących.

Fot. Gwiazdka w Świętochłowicach 1930, Archiwum NAC

Od 2001 r. PCK prowadzi program Godne Dzieciństwo, w ramach którego organizowana jest każdego roku akcja Czerwonokrzyska Gwiazdka. Wówczas przygotowywane są paczki dla najmłodszych podopiecznych. W paczkach znajduje się żywność, środki czystości, odzież i zabawki. PCK organizuje również spotkania opłatkowe i wieczerze wigilijne, wizyty u osób chorych, starszych i samotnych oraz spotkania mikołajkowe dla najmłodszych.