35.

Akcja hr. Folke Bernadotte (współpraca między PCK a Szwedzkim CK)

Ówczesny prezes Szwedzkiego Czerwonego Krzyża, hr. Folke Bernadotte podczas rozmów z władzami niemieckimi uzyskał zezwolenie na wywiezienie do Szwecji pewnej liczby więźniów z obozów koncentracyjnych, znajdujących się na terenie Niemiec. Do Malmö dotarły więźniarki z obozu koncentracyjnego w Ravensbrück.

Działania te uratowały tysiące kobiet różnej narodowości (w tym Polski) od zagłady. Szwedzki Czerwony Krzyż przyjął również więźniów z oswobodzonych już obozów koncentracyjnych i udzielił im wszechstronnej opieki, zapewnił leczenie oraz  pomoc materialną.

W Krajowym Biurze Informacji i Poszukiwań PCK znajdują się listy polskich obywateli uratowanych na skutek akcji hr. Folke Bernadotte. Dokumentacja obejmuje dane zebrane od końca kwietnia do połowy maja 1945 r. i zawierają personalia 6 428 kobiet, 413 mężczyzn i 79 osób zmarłych po przybyciu do Szwecji.

Na jednym z tych wykazów figuruje: Maria-Maja BEREZOWSKA, ur.24.04.1898 r. w Baranowiczach artystka malarka, która przybyła do Szwecji w okresie IV-VII 1945 r.