Kontakt

Polski Czerwony Krzyż

Biuro Zarządu Głównego
ul. Mokotowska 14
00-561 Warszawa
e-mail: promocja@pck.org.pl

Konto PCK:
13 1160 2202 0000 0000 2987 3563.