Czerwiec – wrzesień 2019

Wystawa plakatów czerwonokrzyskich w Muzeum Plakatu w Wilanowie.