84.

Zaświadczenia wydawane przez Biuro Informacji i Poszukiwań

Jednym z zadań Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK jest wydawanie zaświadczeń potwierdzających losy wojenne na podstawie własnych dokumentów archiwalnych oraz dokumentów uzyskanych w wyniku podejmowanych starań.

Od zakończenia II wojny światowej pracownicy Biura wystawili ok. 302 000 zaświadczeń potwierdzających wojenne losy. Ilość ta porównywalna jest  z liczbą ludności takich miast jak Katowice (299 tys.) czy Białystok (295 tys.).

Powołanie w 1991 r., w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy rządem Polski i Niemiec, Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, zajmującej się kwestią wypłat niemieckich świadczeń finansowych dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych Trzeciej Rzeszy, niesienia pomocy żyjącym ofiarom nazizmu, spowodowało w latach 1992 – 2004 masowy napływ wniosków od osób, które starały się o świadczenia z tytułu doznanych w czasie II wojny światowej represji.

Rocznie do Biura wpływało ponad 15 000 wniosków.

Obecnie ilość wystawianych zaświadczeń utrzymuje się od kilku lat na stałym poziomie i wynosi ok. 2 000 rocznie.