73.

Współczesne ekshumacje

Pracownicy Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK do dziś uczestniczą w ekshumacjach ofiar II wojny światowej, choć mogłoby się wydawać, że ten temat dawno już został zamknięty. Nic bardziej mylnego. Do dzisiaj podczas prowadzonych inwestycji budowlanych, przy budowie dróg lub w związku ze zgłoszeniami osób prywatnych, odnajdywane są groby ofiar nie tylko z czasów II wojny światowej, ale również starsze – z czasów wojny polsko-bolszewickiej czy I wojny światowej.

Szczątki są ekshumowane i przenoszone na kwatery lub cmentarze wojenne. Polski Czerwony Krzyż uczestnicząc w akcji ekshumacyjnej spisuje protokół, zawierający przede wszystkim informacje o tym, skąd zabrano szczątki, gdzie zostaną złożone, jak również inne dane, które mogą w przyszłości pomóc w ustaleniu, kto spoczywa w tym miejscu, takie jak: wiek, płeć, formacja wojskowa, opis znalezionych przy szczątkach przedmiotów.

W czasie przeprowadzanych ekshumacji można znaleźć np.: elementy umundurowania, wyposażenia wojskowego, pozostałości obuwia i odzieży, sztućce, guziki, przedmioty osobiste, monety, medaliki.