60.

Wolontariat Polskiego Czerwonego Krzyża

Wolontariat w Polskim Czerwonym Krzyżu zrodził się ze spontanicznej aktywności obywatelskiej w czasie dwóch wojen światowych oraz w okresach powojennych.

Wolontariusze popularyzują idee humanitarne, prowadzą pokazy oraz prelekcje z zakresu pierwszej pomocy, organizują  akcje pomocowe dla dzieci i osób starszych, imprezy i happeningi  związane ze zdrowym stylem życia i honorowym krwiodawstwem. Angażują się w coroczne ogólnopolskie akcje PCK, a także w liczne inicjatywy lokalne.