64.

Warszawska Szkoła Letnia Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych

Od 1980 r (z dwuletnią przerwą w czasie stanu wojennego) Polski Czerwony Krzyż i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża organizowali i prowadzili Szkołę Letnią Międzynarodowego Prawa Humanitarnego dla młodych prawników z Europy i Ameryki Północnej, a w ostatnich trzech latach dla osób z całego świata. Łącznie odbyło się 30 edycji Szkoły. Jej program obejmował zagadnienia z zakresu prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, w tym m.in.: problem ochrony jeńców wojennych, uchodźców, cywilnych ofiar konfliktów – kobiet i dzieci, ochrony praw człowieka, międzynarodowych operacji pokojowych, odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne, działalność Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i jego zadania we współczesnym świecie. Zajęcia w języku angielskim, według metody: wykład – praca w grupach – dyskusja plenarna, prowadzili najlepsi naukowcy ze słynnych uniwersytetów (New York, Quebec, Nottingham). Nieodzownym punktem programu była wizyta w Auschwitz. Jej absolwenci to obecnie uznani pracownicy naukowi uniwersytetów czy też pracownicy NGO’s i organizacji międzynarodowych.