50.

Udział PCK w uzyskaniu odszkodowań dla polskich ofiar eksperymentów medycznych

W 1960 r. wskutek wieloletnich starań strony polskiej rząd Niemieckiej Republiki Federalnej podjął decyzję o przyznaniu żyjącym ofiarom eksperymentów pseudo-medycznych jednorazowej pomocy finansowej dla ratowania zdrowia.
Z uwagi na ówczesny brak stosunków dyplomatycznych, pomoc była uzyskiwana za pośrednictwem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie. Polski Czerwony Krzyż został upoważniony do reprezentowania wobec MKCK interesów polskich ofiar eksperymentów.
MKCK powołał Komisję Neutralną złożoną z prawnika i lekarzy, której zadaniem było rozpatrywanie przekazywanych przez Polski Czerwony Krzyż udokumentowanych wniosków i ustalanie wysokości pomocy finansowej.

W latach 1961-1972 tą drogą pomoc finansową otrzymało 1 357 osób.