45.

Szpital PCK w Korei Północnej

„Pharan biong uon” czyli „polski szpital” powstał w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej wiosną 1953 r. Przybyła ekipa polskich lekarzy i pielęgniarek, wyposażona w sprzęt medyczny, leki i środki opatrunkowe, otworzyła początkowo szpital polowy w Hungnam. Personel szpitala niósł pomoc medyczną dla osób poszkodowanych w konflikcie zbrojnym, w ciężkich i niebezpiecznych warunkach.

Po zakończeniu walk polski szpital przeniósł się do Hynnamu, dużego centrum przemysłowego nad Morzem Japońskim. Polski personel medyczny z pomocą pracowników administracyjnych oraz lokalnego personelu medycznego otworzył szpital i ośrodek lecznictwa dla okolicznej ludności. Odremontowano jeden ze spalonych i zbombardowanych pawilonów dawnego szpitala japońskiego, wstawiono łóżka, urządzono salę operacyjną i rozpoczęto pracę. Z biegiem czasu otwierano nowe ambulatoria specjalistyczne oraz urządzono salę wykładową dla studentów. Na każdym oddziale oraz w przychodni pracował personel koreańsko-polski, przy czym większość stanowili Koreańczycy. Oprócz zapewnienia opieki medycznej osobom chorym, zadaniem polskich lekarzy i pielęgniarek było zapoznanie koreańskich lekarzy z osiągnięciami polskiej medycyny oraz kształcenie studentów. Problemem okazała się nieznajomość języka koreańskiego. Dwóch tłumaczy znających język rosyjski i jeden angielski nie było w stanie podołać wszystkim obowiązkom. Napływ chorych do ambulatorium i na oddziały zwiększał się z tygodnia na tydzień. Dla ułatwienia powstał specjalny hynnamsko-szpitalny język składający się ze słów polskich, rosyjskich, koreańskich, angielskich i niemieckich.

Fot. Pracownicy szpitala PCK w Hynnamie w gronie przyjaciół koreańskich, 1954 r.

W grudniu 1953 r. nastąpiła pierwsza wymiana personelu szpitala. Przybyła nowa, kilkudziesięcioosobowa grupa ochotników z Polski. Szpital liczył już 1 150 łóżek, posiadał dwa oddziały chirurgiczne z trzema salami operacyjnymi, jeden oddział internistyczny, ambulatorium pediatryczne, aptekę, laboratorium, aparat rentgenowski oraz urządzenia do fizykoterapii.

W lipcu 1954 r. rozpoczęto budowę nowych pomieszczeń szpitalnych w Hamhymie, w pobliżu Akademii Medycznej. Budynki zamontowano z gotowych elementów drewnianych zaprojektowanych przez polskich inżynierów. Nowy szpital liczył 280 łóżek, posiadał oddział dziecięcy, nowoczesne urządzenia i wyposażenie.

Trzecia, ostatnia grupa personelu PCK wyjechała do kraju w sierpniu 1955 r. Szpital Polskiego Czerwonego Krzyża został razem z wyposażeniem przekazany Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej.

Fot. Na sali operacyjnej szpitala PCK w Korei, 1953 r.