62.

Szkolenia z pierwszej pomocy

Sukcesem lat 1951-1955 było przygotowanie do niesienia pomocy sanitarnej 5 000 000 osób (głównie w zakładach pracy) i  tworzenia posterunków sanitarnych (pięcioosobowe zespoły pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach).

W latach 60-tych zlecono zakładowym kołom czerwonokrzyskim przestrzeganie zasady: na każdej zmianie i w każdej hali fabrycznej ma być ktoś z członków posterunku sanitarnego. Przestrzeganie tej zasady gwarantowało udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, gdy zaistniała taka potrzeba (wypadki w czasie pracy).

Na początku lat 70-tych PCK przeszkoliło 1 571 443 młodzieży oraz 778 098 dorosłych z zasad udzielania pierwszej pomocy.

Pod koniec lat 70-tych nastąpiła reforma nauczania pierwszej pomocy. Duży nacisk kładziono wówczas na doskonalenie kadry szkolącej.  W latach 80-tych działało siedem ośrodków szkolenia sanitarnego, gdzie rocznie szkolono ponad 500 000 osób.

Fot. Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy na obozie dla młodzieży – 1988 r. Archiwum NAC

Obecnie podczas kursów pierwszej pomocy szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne, które odbywają się zarówno na pozorantach, jak i na fantomach. Instruktorzy inscenizują różne wypadki (tzw. pozoracje) przy użyciu profesjonalnych środków (używanych w filmie i teatrze) oraz rekwizytów. Pozoracje mają na celu oswojenie uczestników kursów z sytuacjami, które mogą zdarzyć się w rzeczywistości.

Ważne jest, aby każdy uczestnik szkoleń miał poczucie, że umiejętności, które zdobył na szkoleniu pozwolą mu na komfortowe działanie w sytuacji kryzysowej.

Ta forma szkoleń praktykowana jest od 1999 r. Przez 18 lat Polski Czerwony Krzyż przeszkolił ponad 500 tysięcy osób różnymi typami kursów.