16.

Stacja Kropla Mleka

W latach dwudziestych ubiegłego wieku PCK utworzył Stacje Kropli Mleka – placówki, w których gromadzono mleko dla dzieci od matek karmiących, które miały pokarmu w nadmiarze. Jednocześnie w Stacjach mieściły się poradnie dla matek. W 1925 r. założono taką Stację w Łodzi. Inicjatorami stacji w Krakowie byli dr Antoni Ostaszewski i dr Tadeusz Boy- Żeleński.

Fot. Otwarcie przychodni Kropla Mleka w Łodzi

fot. Grupa kobiet z dziećmi objęta opieką łódzkiej przychodni Kropla Mleka 1932, Archiwum NAC