70.

Ratownicy PCK

Niesienie pomocy i ratowanie ludzi oraz mienia w czasie nagłych wypadków, katastrof czy klęsk żywiołowych, to jedno z głównych działań Polskiego Czerwonego Krzyża. W PCK działa 19 Grup Ratownictwa, w tym jedna Grupa Ratownictwa Specjalnego PCK,  dwie Grupy Ratownictwa Medycznego PCK i 17 Grup Ratownictwa PCK.

W 2017 r. Ratownicy uczestniczyli w 1 215 zabezpieczeniach, 221 ćwiczeniach i zorganizowali 628 pokazów ratowniczych. Z pomocy Grup Ratownictwa skorzystało 4 199 osób.