87.

Przywracanie więzi rodzinnych

Od 1944 r. ok. 651 000 osób otrzymało z Biura Informacji i Poszukiwań PCK wiadomość o odnalezieniu najbliższych.   

Wśród 191 pozytywnie zakończonych spraw było połącznie po 68 latach braci bliźniaków, do którego doszło w 2015 r.

Przyszli na świat w 1946 r. w Niemczech. Matka, wywieziona w czasie wojny na roboty przymusowe Polka, po urodzeniu chłopców ciężko zachorowała i była przenoszona do różnych placówek medycznych. W 1947 r. dzieci zostały repatriowane do Polski i umieszczone w Domu Dziecka. Niedługo potem chłopców rozdzielono, trafili do różnych rodzin adopcyjnych.
Jeden z braci w wieku 18 lat odnalazł listy, z których dowiedział się, że wiele lat temu biologiczna matka szukała go oraz że miał brata bliźniaka. Zwrócił się do Biura Informacji i Poszukiwań PCK z prośbą o pomoc w odnalezieniu najbliższych. Udało się w tamtych latach ustalić, że matka zmarła w Niemczech w 1952 r,  ale po jego bracie ślad zaginął. W latach 70-tych poszukujący wyjechał z Polski i ostatecznie osiedlił się w USA, gdzie założył rodzinę.
W 2014 r. do Biura zgłosiła się młoda kobieta. Zdecydowała się podjąć starania, by wyjaśnić historię swojego ojca oraz jego biologicznych rodziców. Szukając informacji natrafiła w Domu Dziecka na dokumenty z których wynikało, że ojciec miał brata bliźniaka. Wiadomość była szokująca.
Szybko połączono te dwie sprawy i z pomocą Amerykańskiego Czerwonego Krzyża udało się go odnaleźć.