85.

Prof. Remigiusz Bierzanek

(10.10.1912 – 23.11 1992)

Był jednym z najwybitniejszych polskich specjalistów prawa międzynarodowego. W latach 1979-1989  był członkiem Zarządu i Prezydium Zarządu Głównego PCK, pomagał w organizacji Warszawskiej Szkoły Letniej będącej wspólną inicjatywą PCK i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, skierowaną do młodych prawników z całego świata.

W uznaniu zasług i dorobku Profesora, Komisja ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego działająca przy Zarządzie Głównym PCK co roku ogłasza konkurs prac licencjackich, magisterskich i doktorskich im. prof. Remigiusza Bierzanka. Do roku 2018 odbyło się łącznie 21 edycji Konkursu, a średnio rocznie wpływało około 20 prac obejmujących takie zagadnienia jak m.in.: ochrona osób cywilnych w konfliktach zbrojnych, prawa człowieka, nie międzynarodowe konflikty zbrojne, status jeńca wojennego, kobiety w konfliktach zbrojnych, metody i środki prowadzenia konfliktów zbrojnych, wojna powietrzna, wojna na morzu, ochrona znaku czerwonego krzyża, itp.