30.

Pomoc Żydom z warszawskiego Getta

Polski Czerwony Krzyż prowadził w warszawskim getcie medyczny ośrodek pierwszej pomocy, a pracownicy PCK mieli stałe przepustki.

Biuro Informacyjne prowadziło specjalny dział przekazujący messages – wiadomości rodzinne do osób znajdujących się w getcie. Raz w tygodniu Izydor Hajmowicz wychodził z getta i zabierał listy, które przekazywane były do Biura Informacyjnego. Na teren getta regularnie wchodziła kierowniczka Biura Informacyjnego Maria Bortnowska, która między innymi z tego powodu została aresztowana, trafiła najpierw do więzienia na Pawiaku, a następnie do obozu koncentracyjnego w Ravensbruck.