33.

Pomoc więźniom obozów koncentracyjnych

Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych w 1939 r. na terenie całej Polski oddziały PCK udzielały pomocy jeńcom w obozach, dostarczano żywność, lekarstwa oraz pośredniczono w przekazywaniu rodzinnej korespondencji.

Polski Czerwony Krzyż organizował pomoc dla więźniów, w lutym 1940 r. rozpoczęto starania o utworzenie odrębnej komórki zajmującej się tą kwestią – Patronatu Opieki nad Więźniami.

W następnych latach Biuro Informacyjne Polskiego Czerwonego Krzyża przekazywało do obozów jenieckich i koncentracyjnych paczki dla uwięzionych. Od 1.11.1939 r. do 1.08.1944 r. nadano ponad 200 tys. paczek do obozów jenieckich oraz ok. 85 tys. do obozów koncentracyjnych. PCK w latach 1942 – 1944 dostarczył do KL Majdanek ponad 572 tys. kg. żywności, 90 skrzyń lekarstw oraz wyposażenie dla szpitala obozowego. Od 1941 r. do lipca 1944 r. dostarczono do więzienia na Zamku w Lublinie ponad 47 ton żywności, 8 ton odzieży i 3 duże przesyłki leków.

W archiwum Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK znajdują się księgi więźniów Zamku Lubelskiego, którzy otrzymywali paczki żywnościowe. Są to jedyne ślady, świadczące o pobycie w lubelskim więzieniu, na podstawie których obecnie można potwierdzić losy wojenne.