51.

Pomoc Polskiego Czerwonego Krzyża dla uchodźców algierskich – ekipy lekarsko-pielęgniarskie w Kongo i Maroku

W latach 1960-62 w ramach akcji Ligi CK Polski Czerwony Krzyż wysłał do Konga cztery ekipy lekarskie PCK. Ich zadaniem było udzielanie pomocy sanitarnej i lekarskiej licznym uchodźcom z Algierii, którzy znaleźli schronienie w południowej części Konga. Jedna z ekip pozostała na tym terenie po zakończeniu akcji Ligi.

Fot. Pomoc dla uchodźców algierskich. Polska ekipa lekarsko-pielęgniarska wraz z miejscowym personelem służby zdrowia, Beni Drar (Maroko), 1961

W maju 1962 r. Polski Czerwony Krzyż wysłał dodatkowo trzyosobową ekipę lekarsko-pielęgniarską do Maroka. Ekipa ta wraz z 13 ekipami innych Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża pracowała na terenie przygranicznym Maroka i Tunisu z Algierią. Personel medyczny udzielał pomocy sanitarnej 300 tys. uchodźców algierskich oraz przeprowadzał wśród nich szczepienia ochronne.

Włączając się do akcji pomocy dla Algierii, Polski Czerwony Krzyż przekazał również dary w postaci leków, cukru i odzieży na sumę ok. 2 mln zł oraz zebrane w kraju na apel jednej z lekarek zabawki dla dzieci.

Fot. Organizacja zbiórki zabawek dla dzieci w Algierii, 1962 r.