94.

Pomoc PCK dla Ukrainy w 2015 r.

Polski Czerwony Krzyż przeprowadził projekt pomocy humanitarnej „Poprawa jakości dostępu do opieki medycznej dla uchodźców wewnętrznych w obwodzie dniepropietrowskim” finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach grantu „Pomoc humanitarna 2015”. Koncentrował się on na dystrybucji 1 255 voucherów dla uchodźców szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. Jego celami były: zapewnienie bezpłatnego dostępu do środków medycznych i higienicznych, redukcja  stosowania negatywnych strategii radzenia sobie w kryzysie przez 750 rodzin uchodźców wewnętrznych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej,  wzmocnienie lokalnych struktur Ukraińskiego Czerwonego Krzyża i koordynacji działań poprzez nadzór nad realizacją projektu, uczestnictwo i organizację spotkań i szkoleń, jak również wsparcie lokalnej ekonomii i działalności ukraińskich przedsiębiorców Obwodu Dniepropietrowskiego poprzez dokonywanie lokalnych zakupów pomocy medycznej w miejscach osiedlania się uchodźców.