86.

Pomoc PCK dla ofiar tajfunu Haiyan na Filipinach

Polski Czerwony Krzyż udzielił wsparcia Filipińskiemu Czerwonemu Krzyżowi, który w 2013 r, zmagał się ze skutkami śmiercionośnego tajfunu Haiyan. Działania pomocowe koncentrowały się na obszarach wodno-sanitarnym, wzmocnienia zdolności operacyjnej Filipińskiego Czerwonego Krzyża, zdrowia, schronienia, redukcji zagrożenia kryzysowego, adaptacji do zmian klimatycznych, zapewnienia środków do utrzymania rodzin dotkniętych kryzysem i kosztowały 82,6 mln CHF. Polski Czerwony Krzyż zebrał i przekazał kwotę 47,733 CHF. W sumie w latach 2013-2017 wsparciem objęto 793 635 osób (158 727 rodzin).