96.

Pomoc PCK dla Białorusi

Polski Czerwony Krzyż przeprowadził projekt pomocy rozwojowej „Młodzi przeciwko HIV – wzmocnienie kompetencji Białoruskiego Czerwonego Krzyża w zakresie edukacji o HIV/AIDS w obwodzie brzeskim i grodzieńskim”, finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach grantu „Polska pomoc rozwojowa 2015”. Projekt koncentrował się na przeszkoleniu 40 trenerów-wolontariuszy Białoruskiego Czerwonego Krzyża w zakresie profilaktyki HIV/AIDS, a następnie przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla beneficjentów, tj. młodych osób w wieku 15-31 lat, którzy, według oficjalnych danych rządowych, są najbardziej podatną na zakażanie grupą, z uwagi na prowadzony styl życia. Celem projektu było uświadomienie ok. 2700 osób oraz zmniejszenie liczby przypadków zgonów i nowych zachorowań na AIDS na Białorusi.