95.

Pomoc najuboższym – program FEAD

Polski Czerwony Krzyż uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem programu jest wspieranie osób, a w szczególności rodzin, które narażone są na deprywację materialną, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywnościowych.

W latach 2016-2017 PCK rozdysponował 4 711,1 ton żywności o łącznej wartości 21 466 436,97 zł. Wydano wówczas 588 982 paczki żywnościowe dla 95 432 osób Wśród beneficjentów programu było ponad 27 800 dzieci poniżej 15 roku życia.

Pomoc oferowana przez PCK to nie tylko paczki żywnościowe, ale także szereg warsztatów, dzięki którym osoby objęte programem FEAD miały usamodzielnić się i nabyć umiejętności w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego (tj. warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).