92.

Polska Szkoła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

Polska Szkoła MPH ma ponad 20 letnią tradycję, w 2018 odbyła się jej XXII edycja. Misją Szkoły jest edukacja obecnych i przyszłych kadr organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą humanitarną, przygotowanie funkcjonariuszy humanitarnych i wojskowych do misji zagranicznych w krajach ogarniętych konfliktami zbrojnymi, a także szerzenie idei humanitaryzmu wśród całej społeczności.

Podczas kursu studenci prawa i innych kierunków pokrewnych, słuchacze szkół mundurowych oraz pracownicy organizacji pozarządowych mają możliwość wysłuchania wykładów prowadzonych przez ekspertów i praktyków oraz wzięcia udziału w rozwiązywaniu kazusów, prowadzenia dyskusji i wymiany poglądów.

Szkoła organizowana jest we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, a od 2017 r. z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.