82.

Położyć kres erze min

Polska Kampania była częścią Światowej Kampanii na Rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych, w ramach której organizacje pozarządowe i Stowarzyszenia Krajowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca współdziałały dla całkowitej eliminacji min przeciwpiechotnych. Polski Czerwony Krzyż w latach 2003-2009 podjął starania na rzecz stworzenia koalicji z innymi polskimi organizacjami, by w ten sposób upowszechnić wiedzę o światowym problemie, jaki stanowią miny przeciwpiechotne, a także przemawiać silnym głosem w dialogu z polskimi władzami. Częścią strategii było uzyskiwanie poparcia osób publicznych, powszechnie uznawanych autorytetów, które poprzez swą popularność i akceptację polskiego społeczeństwa mogły naświetlić problem szerszemu gronu odbiorców.

http://www.pck.org.pl/miny/