57.

Odznaki HDK

Od 1968 r. PCK  nadaje tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi wszystkim krwiodawcom. W siedzibie Zarządu Głównego PCK znajduje się prawie 800- tysięczne archiwum kartotek Honorowych Dawców Krwi, które zbieramy od  50 lat.

„Zasłużony Dawca Krwi” – tytuł ten przyznawany był w latach 1968-2001.

„Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – tytuł nadawany przez Radę Państwa dla wybitnie zasłużonych honorowych dawców krwi w latach 1979-1992.

„Kryształowe Serce” – pierwotnie nadawane z okazji 30-ecia Ruchu HDK, natomiast od 1986 r.  nadawane jest jako odznaczenie za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” – odznaka nadawana od 1997 r.