88.

Odkrywamy Prawo Humanitarne

To kurs prowadzony we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, skierowany do nauczycieli i młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Jego celem jest możliwość zapoznania się z podstawowymi zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego. Materiały do ​​nauki, które zapewniają 36 godzin zajęć, oparte są na rzeczywistych sytuacjach i pokazują, w jaki sposób prawo humanitarne chroni życie i godność ludzką podczas konfliktów zbrojnych oraz zapobiega i ogranicza cierpienia oraz szkody materialne spowodowane wojną.

Od 2013 r. 860 osób skorzystało już z kursu e-learningowego oferowanego w ramach programu.