93.

Noc Muzeów

Polski Czerwony Krzyż od kilku lat bierze udział w Nocy Muzeów.

PCK zaprasza zwiedzających na lekcję historii w archiwum Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań. To jedyna w roku okazja, aby zobaczyć od kuchni pracę biura działającego od 1919 r., a także wyjątkowa szansa zapoznania się z oryginalnymi, unikatowymi dokumentami. Zwiedzający mają okazję zobaczyć m.in. oryginalne kartoteki więźniów obozów koncentracyjnych i więzień hitlerowskich, księgi szpitali powstańczych i inne dokumenty dotyczące Powstania Warszawskiego, akty zgonów Polaków zmarłych w czasie II wojny światowej w obozach i więzieniach na terytorium Niemiec oraz Polski.

Uczestnicy Nocy Muzeów mogą podczas wizyty wypełnić odpowiednie druki poszukiwań, czyli podjąć starania w celu ustalenia wojennych losów swoich bliskich.