77.

Międzynarodowy dzień osób zaginionych

Co roku, 30 sierpnia, Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca solidaryzują się z rodzinami osób zaginionych na całym świecie.

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża, nieprzerwanie od czasu powstania (od 1919 r.), pomaga rozdzielonym rodzinom ponownie nawiązywać więzi rodzinne.

Działalność Biura wynika z Konwencji Genewskich, które nakładają na państwa obowiązek tworzenia Krajowych Biur Poszukiwań, powołanych do zbierania i przekazywania informacji o ofiarach wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych.

Każde Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża prowadzi własną służbę poszukiwań, będącą w ścisłej współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w Genewie.

W czasie Powstania Warszawskiego spłonęło Archiwum Biura, z tego powodu nie ma możliwości podania statystyk przed zakończeniem II Wojny Światowej.

Do Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK wpłynęło około 4 468 000 indywidualnych spraw związanych z poszukiwaniami. Wydano około 302 000 zaświadczeń potwierdzających losy wojenne. Udało się odnaleźć około 651 000 rozdzielonych rodzin.