15.

Komitet Pań / Rada Pań przy PCK

W 1921 r. powołany został Komitet Pań,  który w 1939 r.  założył Komitet Działaczek Społecznych PCK. Komitet przygotowywał akcje szkoleniowe pod hasłem „Każda kobieta w każdej rodzinie musi przejść przeszkolenie, aby w razie niebezpieczeństwa być gotową do walki z nieprzyjacielem”. Przeszkolono wówczas 20 tys. kobiet.

Komitet Pań i Komitet Działaczek Społecznych zmobilizował ok. 3 000 ratowników i sióstr, którzy udzielili pomocy ponad 23 000 rannych we wrześniu 1939 r.

W 1995 r. na kanwie Komitetu Pań powołano Radę Pań przy Zarządzie Głównym PCK. W obecnej chwili Radę tworzą kobiety biznesu, które przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży ze środowisk dotkniętych ubóstwem. Dzięki działalności pań udaje się zebrać środki na letni wypoczynek dla najuboższych dzieci („Dajmy wakacje ubogim dzieciom”).

Fot. Rada Pań podczas koncertu w Teatrze Stanisławowskim w Warszawie