63.

Komisja ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

Od 1979 r. przy Zarządzie Głównym PCK działała Rada Programowa Ośrodka Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, przekształcona następnie w Komisję ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego. Od 2012 r. przewodniczącym Komisji Upowszechniania jest dr Marcin Marcinko, reprezentujący Uniwersytet Jagielloński. W skład Komisji wchodzą:

  • wysokiej klasy specjaliści ─ prawnicy prowadzący badania naukowe i działalność dydaktyczną z zakresu prawa międzynarodowego publicznego;
  • stali przedstawiciele resortów: obrony narodowej, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych, zdrowia, kultury i edukacji narodowej oraz straży pożarnej i straży granicznej;
  • pracownicy i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża.

Długofalowy program Komisji ds. Upowszechniania MPH zakłada działanie na rzecz popularyzacji w Polsce prawa humanitarnego poprzez m.in. działalność wydawniczą i szkoleniową. Do najbardziej popularnych inicjatyw Komisji należy Polska Szkoła Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych w Radziejowicach oraz Konkurs naukowy im. Prof. Remigiusza Bierzanka na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu prawa humanitarnego, praw człowieka i tematyki czerwonokrzyskiej.