29.

Kazimierz Skarżyński

Sekretarz generalny Polskiego Czerwonego Krzyża w okresie II wojny światowej.
Z ramienia  PCK uczestniczył w organizowanym przez Niemców w kwietniu  1943 r. wyjeździe do Lasu Katyńskiego. Od 17 kwietnia do 7 czerwca zespół wysłanników PCK pod jego kierownictwem  pracował  przy ekshumacjach. Po powrocie sporządził obszerny i udokumentowany „Raport z Katynia”, który do dziś jest jednym z fundamentalnych  świadectw w sprawie tej zbrodni.

Kazimierz  Skarżyński pisał między innymi:

  1. W pobliżu Smoleńska, w miejscowości Katyń, znajdują się częściowo odkopane masowe groby oficerów polskich.”
  2. Opierając się na oględzinach około 300 dotychczas wydobytych zwłok można stwierdzić, że oficerowi ci zostali zamordowani  strzałami w tył głowy, przy czym jednakowy typ ran wszystkich niewątpliwie stwierdza masową egzekucję
  3. Mord nie miał charakteru rabunkowego, gdyż zwłoki są w mundurach, w butach, przy orderach, przy czym przy zwłokach znaleziono znaczną ilość polskich monet i banknotów”.
  4. „Sądząc z papierów znalezionych przy zwłokach, mord nastąpił w miesiącach marzec-kwiecień 1940 roku”.

— frag. Protokołu 332 Posiedzenia Prezydium PCK (str. 17 raportu „Katyń” K. Skarżyńskiego)

20 kwietnia 1943 r. Zarząd Główny PCK w Warszawie wysłał raport Kazimierza Skarżyńskiego do  Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie. Kazimierz Skarżyński w 1945 r.  musiał opuścić kraj, ponieważ groziło mu aresztowanie przez UB, za wskazanie NKWD jako sprawców mordu katyńskiego.