10.

Józef Haller

„Niechaj Krzyż Czerwony nie czerwieni się jako rana niezabliźniona, ale niech krasi czerwień serca kochającego bliźniego i niosącego mu czynną pomoc” – wypowiedź gen. Józefa Hallera z 1919 r.

Fot. Gen. Józef Haller

W latach 27.08.1920 – 31.07.1926 Józef Haller był prezesem Komitetu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. W 1921 r. powołał Koła Młodzieży PCK – zapoczątkował Ruch Młodzieżowy PCK.

Fot. Fotografia zbiorowa uczestników uroczystości związanych z Czerwonym Krzyżem, przy stole prezydialnym siedzi generał Józef Haller.

Za kadencji Hallera, Komitet Główny Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża uchwalił zasady działalności, które sprowadziły się do następujących obowiązków: niesienie odpowiedniej pomocy wojsku i cierpiącej ludności, opracowanie planu działania podczas wojny, wyszkolenie personelu, gromadzenie materiałów i urządzeń, współpraca z władzami rządowymi nad podniesieniem zdrowotności wśród społeczeństwa. Ponadto, prowadzono szpitale, sanatoria, przychodnie przeciwgruźlicze, organizowano akcje rozdawania żywności, przewożono jeńców, przekazywano korespondencję oraz zarządzano Biurem Informacyjno-Wywiadowczym PTCK, w którym kierowano rejestracją zmarłych i rannych żołnierzy oraz prowadzeniem poszukiwań na prośbę rodzin.

Fot. Odezwa gen. J. Hallera z 1919 r., Żródło: https://polona.pl/