07.

Helena Paderewska

Fot. Portret Heleny Paderewskiej. Autor Józef Orłowski, Helena Paderewska: na piętnastolecie jej pracy narodowej, 1914-1929, Chicago, 1929

Założycielka Polskiego Białego Krzyża, którego celem było niesienie pomocy ofiarom I wojny światowej.

18 stycznia 1919 pod jej patronatem obradowały wszystkie istniejące na ziemiach polskich organizacje, które kierowały się w swoich działaniach ideami Czerwonego Krzyża. W wyniku tego spotkania zostało utworzone Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Wkrótce rząd zatwierdził jego statut, a kilka miesięcy później – po rezygnacji prezesa Pawła Sapiehy – Paderewska została prezesem PCK. Funkcję tę pełniła do 24.08.1920.

Helena Paderewska prowadziła  bardzo aktywną działalność w zakresie pomocy sanitarnej.  W  dowód uznania jej imieniem nazwano pociąg sanitarny, który obsługiwał przyfrontowe  linie obronne w Małopolsce Wschodniej.