52.

Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (SIM)

Na przełomie lat 1962-1963 r. w Rymanowie Zdroju powstały pierwsze Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (SIM) PCK będące zespołami liderów młodzieżowych.

SIMy to najbardziej aktywni członkowie ruchu młodzieżowego, którzy realizują wolontariat w każdym obszarze działalności Polskiego Czerwonego Krzyża.

Tytuł SIMa PCK można uzyskać po przejściu trzy etapowego procesu, a szkolenia liderskie dla najaktywniejszych wolontariuszy odbywają  się podczas  ogólnopolskich obozów młodzieżowych.