47.

Grobownictwo

Grobownictwo, czyli ustalanie współczesnego miejsca pochowania żołnierzy poległych w czasie wojen, konfliktów zbrojnych na terenie dzisiejszej Polski.

Groby żołnierzy po II wojny światowej były ekshumowane i przenoszone na zbiorowe cmentarze wojenne, które znajdują się pod opieką państwa. Wielu żołnierzy spoczywa na tych cmentarzach jako osoby nieznane.

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK w dalszym ciągu prowadzi poszukiwania, mające na celu ustalenie personaliów pochowanych tam osób. Do Biura wpływa tysiące zapytań rocznie.

Poszukiwania prowadzone są na prośbę rodzin mieszkających w Polsce lub za granicą, za pośrednictwem Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, głównie z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Niemiec, Litwy, Łotwy, Armenii, Mołdawii i Azerbejdżanu.

PCK prowadzi również kwerendy archiwalne na prośbę instytucji państwowych, takich jak: Instytut Pamięci Narodowej czy Urzędy Wojewódzkie do śledztw prokuratorskich bądź rewitalizacji cmentarzy.