91.

Francuski nieśmiertelnik

Odnaleziony po 71 latach od zakończenia II wojny światowej nieśmiertelnik wskazał miejsce pochówku francuskiego jeńca. Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK przekazało go synowi wraz informacją o pozytywnym zakończeniu sprawy rozpoczętej w 1993 r. 

Francja, styczeń 1944 r., rodzina Gilberta Cousty otrzymała wiadomość z Biura MKCK w Genewie, że trafił do niewoli niemieckiej i zmarł 28.10.1943 w komandzie pracy w Mielcu.

W styczniu 1993 r. krewni zmarłego zwrócili się do Biura Informacji i Poszukiwań PCK z prośbą o ustalenie miejsca pochówku. Podjęte wówczas starania dają wynik negatywny.

W 2016 r. Biuro zostało powiadomione, iż podczas ekshumacji szczątków żołnierzy niemieckich w Szydłowcu odnaleziono szczątki 2 jeńców francuskich i jeden nieśmiertelnik: „COUSTY Gilbert 1927; La Rochelle 5S2”.

Wiadomość została szybko przekazana do Francuskiego Czerwonego Krzyża wraz z prośbą o poszukiwanie krewnych.

W tym samym czasie z Francuskiego Czerwonego Krzyża nadeszła wiadomość, o tym, że nadal żyje syn Gilberta Cousty, który bezskutecznie poszukuje grobu swojego ojca. Prosił o każdy odnaleziony podczas ekshumacji przedmiot, nieśmiertelnik, zdjęcie miejsca.

Dzięki współpracy Biura z Urzędem Wojewódzkim oraz Ambasadą Francuską nieśmiertelnik oraz zdjęcia zostały w grudniu 2016 r. przekazane przez Francuski Czerwony Krzyż synowi.

W 2016 r.ilość pozytywnych spraw dotyczących ustalenia miejsca pochówku żołnierzy i osób cywilnych wynosiła 1 115. Wpływające do Biura dane o ekshumacjach na terenie Polski pozwalają wyjaśnić tajemnice miejsca spoczynku nawet po wielu latach.