53.

„Effekten” – zwrot przedmiotów odebranych więźniom obozów koncentracyjnych

Biuro Informacji i Poszukiwań PCK współpracuje z Międzynarodową Służbą Poszukiwań w akcji zwrotu przedmiotów zagrabionych więźniom obozów koncentracyjnych. Są to osobiste rzeczy, zabierane więźniom po przybyciu do obozu. Pieniądze i rzeczy wartościowe były konfiskowane przez ówczesne narodowosocjalistyczne władze. Depozyty znajdujące się w MSP nie mają z reguły dużej wartości materialnej, ale pomimo tego  dla rodzin byłych więźniów są cennymi pamiątkami po bliskich. Spośród ponad 3 000 depozytów zgromadzonych w MSP, 886 były własnością Polaków. Biuro Informacji i Poszukiwań PCK poszukuje najbliższych krewnych byłych więźniów na terenie Polski i, za ich zgodą, przekazuje ich dane kontaktowe do MSP.

Fot. Obrączka p. Karola Gramsa

Fot. Zegarek Wacława Czyża

Fot. Legitymacja Ludwika Grąza