24.

Działalność Biura Informacyjnego we wrześniu 1939 r.

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej opracowano sposób tworzenia kartoteki rejestrującej poległych, rannych i chorych, jeńców wojennych, wysiedlonych i uchodźców.

31.08.1939 r. w Biurze Informacyjnym PCK pracowały 3 osoby. W następnych dniach byli pracownicy PCK zgłaszali się jako wolontariusze. 4.09.1939 sama lotna drużyna pań szpitalnych, mająca za zadanie zbieranie dokumentacji strat w ludziach: poległych, rannych, chorych, zabitych i zmarłych w szpitalach, liczyła 18 osób. Podobnie było z innymi działami, które zbierały depozyty po poległych i zmarłych oraz przyjmowały pierwsze prośby o poszukiwania zaginionych członków rodzin. Powstała wówczas kartoteka, która 22 września liczyła już ponad 30 tysięcy kart. Niestety dzień później większość dokumentacji spłonęła.

Pracownicy PCK niezwłocznie zaczęli odtwarzać zniszczoną dokumentację.