79.

Biblioteka Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

Polski Czerwony Krzyż ma własną Bibliotekę Międzynarodowego Prawa Humanitarnego im. prof. Mariana Flemminga. Trafia tu większość studentów i wykładowców akademickich specjalizujących się w międzynarodowym prawie humanitarnym, zagadnieniu konfliktów zbrojnych, kwestiach pomocy humanitarnej. Na miejscu znajdują pomocną dłoń i jedyny w Polsce specjalistyczny księgozbiór poświęcony tym zagadnieniom.  W bibliotece znajduje się 5 540 książek i czasopism oraz 144 materiały audiowizualne.

Marian Flemming (1920-2000) pułkownik Wojska Polskiego. Przez ponad 40 lat był związany z Polskim Czerwonym Krzyżem. Jako wolontariusz doradzał Zarządowi Głównemu PCK działając w Komisji ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.